Friday Jun 25, 2021

AKB, København debat fra Lundtoftegade Folkemøde 2021

AKB, Lundtoftegade udvikler byens fælles rum og overskrider grænser med socialt ansvar, solidaritet og deltagelse?
Folkemøde 2021 sender live fra de almene boliger i AKB, Lundtoftegade. Få et bystrategisk udviklingsblik når vi inviterer til debat i beboerhuset.
 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013